Αρχική

Σας καλωσορίζουμε στον καινούργιο ιστότοπο. Η PoP 22 Watt Telecomunication βρίσκεται στο χώρο του εξοπλισμού των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών τα τελευταία 35 χρόνια προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις.

Βασικές μας ενασχολήσεις είναι η προμήθεια πομπών σε τηλεοπτικούς - ραδιοφωνικούς σταθμούς, η προμήθεια αναλώσιμων (καλώδια , κεραίες, connectors κ.λ.π.), η εγκατάσταση και συντήρηση ραδιοφωνικών - τηλεοπτικών σταθμών, η επισκευή & συντήρηση μηχανημάτων καθώς και ή εκπόνηση μελετών.

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των μεγαλυτέρων εργοστασίων του εξωτερικού.

Our Supliers

Μεταξύ των πελατών μας είναι οι μεγαλύτερο τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Ελλάδα.

Our Clients

Syndicate content